Dit schoolreglement omschrijft vanuit de regelgeving wat jij van de school mag verwachten, maar ook wat de school van jou mag verwachten. Dit schoolreglement moet altijd samen met de onthaalbrochure van de school gelezen worden.