Klassenraad

 

Dit is het team van personeelsleden dat onder de leiding van de directeur samen verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

 

Schoolraad

 

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met zijn eigen inbreng komen zij samen op voor de opvoeding van de kinderen.

De schoolraad bestaat uit 4 geledingen en vergadert 3 keer per jaar.

samenstelling:

Schoolbestuur: Stefaan Tanghe en Zuster Lea Moerenhout
Personeel:
Ouders: 
Lokale gemeenschap:
Voorzitter:

 

Ouderraad

 

De ouderraad vergadert bijna maandelijks. Het kan na overleg met het schoolbestuur of de directeur vergaderingen en allerlei activiteiten op school organiseren en ondersteunen. Aansluiten deze vereniging is steeds mogelijk. U kan op die manier meebouwen aan een aangename leef- en leeromgeving voor onze kinderen.
Voorzitter:

Om naar de website van de ouderraad te gaan, klik hier