Schoolkosten

In onze school brengen we zo weinig mogelijk geld mee. Maandelijks krijgen de kinderen een factuur mee naar huis. Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders een domiciliëringsopdracht aanvragen i.v.m. de betaling. Dit bespaart u en ons wat werk. Bedragen onder € 2,50 mogen onder gesloten omslag aan de leerkracht van uw kind(eren) bezorgd worden. Indien omwille van omstandigheden, een andere betalingsregeling wenselijk is, kan dit met de directie in alle discretie besproken worden.

 

Tarieven

Omwille van jaarlijkse schommelingen krijgen de kinderen op het einde van het schooljaar of begin september een informatieblad mee.

Download
Ouderbijdragen PDC
1819 Ouderbijdragen PDC bijlage 2.xlsx
Microsoft Excel werkblad 20.6 KB